top of page

בית בשהם

וילונות הסטה בתפירת סרט כיווץ המעניקים לבד תנועה חופשית ופחות מסודרת מתפירת קפלים

הבד הנבחר לפרוייקט הינו בד שקוף מאוד המאפשר את כניסת החוץ לתוך הבית- כבקשתם של הלקוחות

bottom of page