top of page

דירה בגבעתיים

אדריכלית: גלית אוחיון 

וילונות הסטה מבד פשתן, בתפירת קפל "בננה", הוילונות תלויים על מוט שחור מט.

מתחת לוילונות ישנה כותרת קפלים קבועה מבד פשתן בצבע ירוק זית שבאה להסתיר את הארגז תריס

כותרת קפלים קבועה מבד פשתן בצבע ירוק זית, הכותרת מדמה לנו וילון רומי אסוף ובכך מתכתבת עם המתרחש במטבח

וילון רומי מבד פשתן בצבע ירוק זית

וילון הסטה מבד פשתן, תפירת קפל "בננה", מתחת לוילון ישנה כותרת קפלים קבועה בצבע אפור, הכותרת באה להסתיר את ארגז התריס

bottom of page